Oorzaken en oplossingen van werkdruk

oorzaken werkdruk oplossingen geluksmederijAls je je baan leuk vindt, hoef je nooit te werken. Het is een gezegde gebaseerd op wat Mahatma Gandhi ooit zei. Misschien wel een van de meest wijze mensen ooit, maar dit idee gaat in de praktijk toch niet helemaal op. De werkdruk is heden ten dage in veel sectoren structureel te hoog. Dit heeft verschillende oorzaken – en oplossingen.

Zelfs de 30-jarige DJ Hardwell moet eraan geloven. Begin september 2018 maakte hij bekend voorlopig te stoppen met optreden vanwege de hoge werkdruk. Eind 2012 had hij ook al last van een burn-out. Veel mensen zouden maar al te graag een dergelijk beroep uitoefenen, maar in realiteit is het dus niet allemaal rozengeur en maneschijn. Om nog maar te zwijgen over Avicii, die in april 2018 op 28-jarige leeftijd overleed.

Te hoge werkdruk

Een te hoge werkdruk is een serieuze kwestie en een serieus gezondheidsrisico, dat is duidelijk. De recente acties van politiebonden en piloten van KLM en Ryanair zijn ook gericht op het verlagen van de werkdruk. Leggen zij het werk (tijdelijk) neer, dan voelt heel Nederland daar de gevolgen van: er gaat een streep door de vakantieplannen en voetbalwedstrijden gaan niet door.

Een te hoge werkdruk kan niet worden gecompenseerd met een hoger loon, dat moet op een andere manier aangepakt worden. Meer geld is vrijwel nooit de oplossing, kijk maar naar Hardwell en Avicii.

Oorzaken van werkdruk

Werkdruk kan zeer verschillende oorzaken hebben. Iedere situatie vraagt daarom om een unieke aanpak om tot een oplossing te komen. Veelvoorkomende oorzaken van een te hoge werkdruk zijn:

  • Weinig waardering voor het werk
  • Geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Weinig autonomie voor medewerkers
  • Slechte communicatie
  • Medewerker en bedrijfscultuur passen niet bij elkaar
  • Te hoge tijdsdruk om doelstellingen te behalen
  • Falen van collega’s en de bijbehorende frustraties

Door de krappe arbeidsmarkt is het voor organisaties lastiger om de juiste medewerkers te werven. Je moet aantrekkelijk zijn voor werkzoekenden, wil je ze aan je binden. Daarom wordt werkdruk steeds vaker opgenomen in de cao. Tegenwoordig worden bij ongeveer 20% van de cao’s afspraken gemaakt over werkdruk, ten opzichte van ongeveer 12% in 2016. Organisaties beseffen steeds meer dat werkdruk belangrijk is voor medewerkers. Maar hoe kun je de werkdruk verlagen?

Oplossingen van werkdruk

Zoals er meerdere oorzaken zijn van werkdruk, zo zijn er ook meerdere oplossingen van werkdruk. Daarbij is het van belang dat je eerst duidelijk achterhaalt waar de te hoge werkdruk door veroorzaakt wordt. Je wilt immers niet sleutelen aan iets dat gewoon goed werkt of iets waar medewerkers zich goed bij voelen. Analyseer waar je medewerkers de meeste hinder van ondervinden en pak dat aan. Probeer daarnaast ook te kijken naar de volgende punten.

Aandacht voor plannen

Geef je medewerkers wat meer ruimte in planningen voor zowel korte als lange termijn. Je kunt niet alles inplannen en bijna iedere dag komt er wel iets onverwacht bij. Op een gegeven moment stapelt het werk zich op en dat werkt behoorlijk demotiverend.

Begeleid nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers zijn er vaak op gebrand zich te bewijzen, vol enthousiasme. Maar ondertussen moeten ze ook nog veel leren. Laat je ze hun gang gaan, dan zullen ze in het begin veel overuren maken. Probeer hiervoor te waken door een goede begeleider aan te wijzen om ze in te werken.

De juiste persoon voor iedere taak

Wanneer je een taak aan iemand toewijst, bedenk dan eerst of die medewerker wel de juiste persoon is om die taak uit te voeren. Dat betekent niet alleen dat die persoon het moet kunnen, maar ook dat het bij het takenpakket van die persoon hoort. Wil je toch een taak toevoegen aan het takenpakket van een medewerker, bekijk dan of je een andere taak kunt laten vallen.

Efficiënter communiceren

Vergaderingen zijn noodzakelijk, maar ze kunnen vaak veel korter. Stimuleer alle deelnemers om to-the-point te zijn en elkaar te vertellen wanneer iets niet relevant is. Dezelfde duidelijkheid is belangrijk bij het stellen van prioriteiten, ook buiten de vergadering. Laat duidelijk blijken wat op het moment de belangrijkste taken of agendapunten zijn.

Look on the bright side

Geef medewerkers positieve feedback en zo nu en dan complimenten. Het is immers prettiger werken wanneer je complimenten krijgt als je iets goed doet, dan wanneer je kritiek krijgt als je iets niet goed doet.

Pak de oorzaken van werkdruk professioneel aan

Er is een enorme hoeveelheid mogelijke oorzaken van werkdruk en allemaal vereisen ze een andere aanpak. Bovendien is het nooit één oorzaak, het is altijd een combinatie. In vrijwel iedere sector zitten leidinggevenden en medewerkers met dit probleem, als gevolg van de schaarste op de arbeidsmarkt. Toch zijn er ook grote verschillen tussen vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector, als het gaat om werkdruk. Wat voor Hardwell de oplossing kan zijn, had wellicht niets aan het lot van Avicii veranderd.

De aanpak van Geluksmederij begint met een analyse van wat er binnen de organisatie speelt. Vervolgens stellen we een plan op en beginnen we met het smeden van werkgeluk.


Wil jij ook de werkdruk binnen je organisatie verlagen? Lees dan de tips in ons gratis whitepaper!

Whitepaper Waarom gelukt werkt oorzaken werkdruk oplossingen

Download whitepaper