Leiderschap om de werkdruk te verlagen

Na een staking bij RyanAir lijkt hetzelfde te gebeuren bij KLM: piloten dreigen met acties, volgens De Telegraaf. Het blijkt dus dat de werkdruk bij een aantal luchtvaartmaatschappijen te hoog is. Bij RyanAir moesten 55.000 reizigers hierdoor hun vakantieplannen gedwongen aanpassen. Maar hoe kun je de werkdruk verlagen? Een belangrijke factor is leiderschap.

Het stimuleren van werkplezier bij medewerkers ligt niet per se bij de medewerkers zelf. Zij zijn hier natuurlijk erg belangrijk, maar bij een gelukkige organisatie is leiderschap de rode draad. Er is zeker niet alleen werk aan de winkel voor medewerkers zelf. Aan jou als leidinggevende of hr-manager om je verantwoordelijkheid te pakken en maatregelen te nemen die het welbevinden van je medewerkers verbeteren.

leiderschap werkdruk verlagen stress

Burn-out als gevolg van werkdruk

Medewerkers die met een glimlach naar het werk gaan. Die écht zin hebben om zich iedere dag weer in te zetten voor je organisatie, samen met collega’s. Als je als werkgever goed voor je medewerkers zorgt, kan dit het gevolg zijn. Het gaat daarbij niet per se om een hoger salaris, maar om bijvoorbeeld een gezonde, lekkere lunch. Of een werkdruk die niet buitensporig hoog is.

Een structureel hoge werkdruk zal uiteindelijk tot meer burn-outs leiden. Als dat nog niet reden genoeg is om aan de slag te gaan met werkgeluk, is het belangrijk dat je beseft hoe sterk de productiviteit van je medewerkers kan groeien. Er zijn genoeg redenen te noemen om te investeren in werkgeluk, maar zoals gezegd vergt dit leiderschap.

Als leider ben je immers verantwoordelijk voor het welzijn van je medewerkers. En een goede leider voelt zich begaan met de medewerkers. In de ene organisatie is dit natuurlijk makkelijker dan in de ander, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal medewerkers. Toch zijn er manieren die in iedere organisatie succesvol kunnen leiden tot tevredenheid en betrokkenheid bij medewerkers.

Doelstellingen definiëren

Ten eerste helpt het om een doelstelling te zetten, waar iedereen samen naartoe kan werken. Het doel moet vooraf duidelijk, tastbaar en haalbaar zijn. Zo kan iedereen voor zichzelf bedenken wat zijn of haar eigen rol zal zijn om uiteindelijk de doelstelling te behalen.

Succes is niet vanzelfsprekend

Mensen hebben het graag over fouten en verkeerde beslissingen, behalve als het om die van henzelf gaat. Blijf daarom niet (te) lang hangen bij de fouten. Gaat iets meerdere keren fout bij dezelfde persoon, zoek dan iets anders waar die persoon zich op kan richten. Zo blijft diegene toch betrokken, zonder dat het resultaat eronder lijdt. Tegelijkertijd moeten successen, klein en groot, worden gevierd. Succes werkt immers verslavend.

Leiderschap is faciliteren

Tot slot houdt leiderschap ook in dat je de medewerkers de mogelijkheden biedt om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Vraag daarom regelmatig of ze over alles beschikken wat ze nodig hebben. Denk hierbij niet alleen aan materiële zaken of software, bijvoorbeeld, maar ook aan mentale ondersteuning. Help ze met het stellen van hun eigen doelen, interessante ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen; alles om ze te helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Jij helpt je medewerkers, maar wie helpt jou?

Op papier lijkt het stimuleren van werkgeluk veel minder ingewikkeld dan het in werkelijkheid is. Als Geluksmederij kunnen wij je helpen om in jouw organisatie duurzaam werkgeluk te implementeren.


Meer weten? Lees ons gratis whitepaper over werkgeluk!

Whitepaper Waarom gelukt werkt leiderschap werkdruk

Lees ons whitepaper