4 generaties, 1 werkvloer, 5 tips

Hoe zorg je dat 20-jarigen goed kunnen samenwerken met 50-plussers? Tegenwoordig zijn vier verschillende generaties allemaal werkzaam op dezelfde werkvloer. En dat kan tot ergernissen leiden. De millennials vervangen de patatgeneratie, welke op haar beurt generatie X vervangt, die weer de vervanger is (of: was) van de babyboomers. Maar na de millennials is er inmiddels ook weer een nieuwe generatie op komst, ook met haar eigen normen en waarden. De werksfeer verbeteren is aan de HR-afdeling. En daar hoort de enorme uitdaging om deze verschillende generaties goed met elkaar te laten samenwerken ook bij.

De economie trekt aan en volgens het CBS is de werkeloosheid sinds 2009 niet meer zo laag geweest. Er zijn eindelijk weer meer banen en dus is het geen abc-tje meer dat u makkelijk een topper binnenhaalt. Voor werkzoekenden is er immers weer keuze genoeg. Dat betekent dat jouw vacature nóg aantrekkelijker moet zijn, anders loopt je wellicht een top kandidaat mis. Maar dat is nog niet alles. Het complete sollicitatieproces moet geoptimaliseerd worden. Kandidaten die pas na een week een ontvangstbevestiging krijgen zijn misschien al in gesprek met de concurrent. En als ze op jouw website een (te) uitgebreid formulier moeten invullen, plukken ze wel een andere vacature van Indeed.

Zowel vóór als tijdens het dienstverband moet u als werkgever tegenwoordig de medewerkers tevreden houden. Bovendien zijn tevreden werknemers vaak productiever, dus belangrijk is het zeker. Het zijn dan ook drukke tijden voor de HR-afdeling. Want tegenwoordig bevinden 4 verschillende generaties zich op dezelfde werkvloer. En ze moeten ook nog eens goed kunnen samenwerken.

werksfeer verbeteren babyboomers werkgeluk werkplezier geluksmederijBabyboomers (1940-1955)

De oudste generatie bestaat uit de babyboomers, geboren tussen 1940 en 1955. Deze mensen gaan dus bijna met pensioen, of kunnen maar niet stoppen met werken. Na de Tweede Wereldoorlog vond men het weer verantwoord om kinderen in deze wereld te brengen. En zo geschiedde, zoals alom bekend. Maar toch zijn de cijfers verbijsterend. Van 1946 tot 1955 groeide de Nederlandse bevolking met bijna 1,4 miljoen. Ter vergelijking: van 1936 tot 1945 groeide dit aantal met slechts 745.000. En terwijl het aantal mensen van 0 tot 20 jaar tussen 1936 en 1945 met ongeveer 132.000 toenam, groeide de bevolking van deze leeftijd in de periode van 1946 tot 1955 met 611.000!

Eenmaal volwassen hebben de babyboomers hard gewerkt aan de wederopbouw en gezorgd voor een cultuuromslag. De kerk werd minder belangrijk, er heerste geen taboe meer op het gebied van seks en er vond ontzuiling plaats. Dit wordt daarom ook wel de protestgeneratie genoemd. Op de werkvloer wordt deze generatie (vaak onterecht) gebrandmerkt als mensen die niet met de huidige technologie kunnen werken. Ze zouden niet meekunnen met de snelheid van de huidige maatschappij. Daar staat enorme loyaliteit en betrokkenheid tegenover. Verder houdt deze generatie vaak van een formelere werksfeer dan tegenwoordig vaak het geval is.

werksfeer verbeteren generatie x werkgeluk werkplezier geluksmederijGeneratie X (1955-1970)

Deze generatie wordt ook wel de verloren generatie of Generatie Nix genoemd, vooral omdat veel van de ontstane kansen al gegrepen waren door de babyboomers. Zo was er enorme werkloosheid onder de jeugd en werd seksuele vrijheid verleden tijd door SOA’s. Bovendien kregen ze te maken met twee oliecrises. Deze tegenslagen, in combinatie met over het algemeen behoudende, voorzichtige ouders, hebben ervoor gezorgd dat deze generatie zelf vaak ook risicomijdend handelt.

Generatie X moest snel volwassen worden. Daarom zijn ze vaak erg praktisch en zelfredzaam. Verder worden ze vaak als individualistisch bestempeld en hebben ze ook minder moeite om te wisselen van werkgever. Ze zijn vrij flexibel in hun werkzaamheden en leren graag nieuwe dingen, maar wel op hun eigen manier. In vergelijking met de babyboomers zijn ze wellicht eigenwijs, maar het verleden is hier een logische verklaring voor.

Patatgeneratie (1970-1985)

Hoewel patatgeneratie misschien denigrerend en lui klinkt, was dit juist een generatie voor wie het leven allemaal niet snel genoeg ging. Van jongs af aan moesten ze vooral zichzelf zijn en zich niets aantrekken van groepsdruk. Het was niet meer leven om te werken, maar werken om te leven. Er was minder druk om aan het werk te gaan, kinderen moesten vooral plezier hebben. En als ze dan wel aan het werk moesten, wilden ze vaak niet – vandaar patatgeneratie.

Toch wordt deze generatie ook wel de pragmatische generatie genoemd. Ze wilden namelijk allerlei processen versnellen, zowel op technisch gebied als in bijvoorbeeld besluitvorming. Helaas werd deze wens niet altijd gesteund door de oudere generaties op de werkvloer. Maar tegenwoordig worden hoge posities steeds vaker bezet door de patatgeneratie. En dat komt goed uit, want met de huidige technologische ontwikkelingen is snelheid een must.

Millennials (1985-2000)

werksfeer verbeteren millennials 9/11 monument werkgeluk werkplezier geluksmederij

Voor de generatie van millennials zijn ontzettend veel synoniemen. Naast de bekende Generatie Y, worden ze ook wel digitale generatie, grenzeloze generatie, screenagers, generatie Einstein, Peter Pan generatie, knip-en-plakgeneratie en achterbankgeneratie genoemd. Ze zijn eraan gewend om 24/7 online te zijn en te communiceren, onafhankelijk van hun ouders. Sterker nog, ze verzetten zich vaak tegen autoritaire figuren. Maar deze generatie heeft ook te maken gehad met de gevolgen van 9/11. Mede daardoor maakt vrijheid van meningsuiting langzaam plaats voor vrijheid van genuanceerde meningsuiting. En die mening kan op allerlei manieren wereldkundig worden gemaakt met social media. Zolang het maar authentiek blijft en erkend wordt, want ook dat vindt Generatie Y belangrijk.

Doordat millennials altijd en overal online bereikbaar willen zijn, kunnen ze vaak ook op de werkvloer goed samenwerken. Daarnaast vinden ze salaris minder belangrijk, het gaat vaak om de missie en visie van een bedrijf. Deze moet passen bij hun denkbeelden. Sommige werkzoekenden zijn nog bereid uw missie en visie op de website te bekijken, maar de meeste willen het meteen op de banensite kunnen zien. Ze willen graag werken in een informele, sfeervolle werkomgeving, waarin ze zowel zichzelf als het bedrijf kunnen helpen ontwikkelen.

Generatie Z (2000-nu)

De generatie na de millennials is nog niet actief op de arbeidsmarkt. Deze Generatie Z wordt ook wel iGeneratie genoemd. Het is lastig te zeggen welke rol zij gaan spelen, maar het is duidelijk dat er eigenlijk geen limieten meer zijn op de mogelijkheden. Ze kennen niet anders dan een leven met internet, wat hun onderscheidt van de millennials. Het sms-tijdperk heeft plaatsgemaakt voor het Snapchat-tijdperk.

Problemen tussen generaties

Met al deze verschillende leeftijden op de werkvloer, kunnen er logischerwijs problemen tussen generaties ontstaan. De normen en waarden van de babyboomers zijn immers compleet anders dan die van millennials, die het stokje van de patatgeneratie langzamerhand moeten overnemen. Uit onderzoek van Forbes blijkt dat er bij het samenwerken tussen verschillende generaties vooral problemen zijn op het gebied van communicatie, omgaan met verandering en technische vaardigheden.

Generatie Y is over het algemeen goed opgeleid, kan goed communiceren en heeft zeker technische vaardigheden, dus daar zal het niet aan liggen. Maar in de overdracht van de ene generatie naar de ander: daar liggen knelpunten. Ze hebben begeleiding nodig van oudere generaties, die gewoonweg meer bagage hebben uit de praktijk. En daar staan millennials niet altijd voor open. Zoals ze zich weinig aantrekken van het advies van hun ouders, zo gaan ze vaak ook om met het advies van oudere leidinggevenden.

Werksfeer verbeteren: 5 tips!

De werksfeer verbeteren is daarom een grotere uitdaging dan ooit tevoren. De HR-afdeling moet de balans zien te vinden tussen individualistische, wellicht eigenwijze babyboomers enerzijds en communicatief vaardige, naar erkenning zoekende millennials anderzijds – en alles daartussenin. In de praktijk blijkt dat de volgende 5 tips kunnen bijdragen aan succesvolle teams met diverse generaties.

1) Samenwerken begint met samen

Presteren is selecteren. Ga daarom zorgvuldig om met het samenstellen van teams. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan complementaire vaardigheden, maar ook aan verschillende karakters en perspectieven. Ook een projectteam samenstellen is een proces dat veel gecompliceerder is dan het lijkt, zeker wanneer er ook nog eens verschillende generaties in het spel zijn.

2) Kies eens een jonge leider

Bij het kiezen van een teamleider of aanvoerder wordt vaak gekozen voor (een van) de oudste. Maar probeer eens juist een jongere medewerker aan te wijzen als teamleider. Iemand met een frisse en open blik, waardoor de rest van het team (van alle generaties) makkelijker met de teamleider kan communiceren.

3) Een nieuwe locatie

Stuur een team eens naar buiten, of naar een andere locatie. Een nieuwe plek breekt het patroon en dit kan zorgen voor hogere productiviteit en innovatieve oplossingen. Daarnaast stimuleer je hiermee teambuilding, in een informele setting. En daardoor kunnen verschillende generaties naar elkaar toe groeien.

4) Persoonlijke aanpak

Iedereen is gebaat bij een persoonlijk aanpak – en zo is het ook met het verbeteren van de werksfeer. Wat bij de ene organisatie goed werkt, kan bij de overburen enkel tot ergernis leiden. Inventariseer daarom goed wat er speelt binnen jouw bedrijf, zodat je niet gaat sleutelen aan iets wat al goed werkt. Maak bij de implementatie van iets nieuws aan iedereen vooraf duidelijk wat van hem of haar verwacht wordt en hoe deze werkzaamheden bijdragen aan het geheel. Dat verbetert betrokkenheid.

5) Open, positieve communicatie

Iedereen is gebaad bij eerlijkheid, met name op het gebied van feedback. Ten minste, zolang het opbouwende kritiek is. Positivisme leidt tot productiviteit, maar louter positivisme is niet realistisch. Echt goede feedback zorgt voor persoonlijke groei. Daarom is het belangrijk dat iedereen feedback kan geven én ontvangen.

De werksfeer verbeteren is het proberen waard

Als je altijd hetzelfde doet, blijft het resultaat vaak ook hetzelfde. Het resultaat verbeteren begint dus bij een verandering. Een positieve verandering in werksfeer, bijvoorbeeld. Daarmee kun je onder andere het ziekteverzuim terugdringen en de productiviteit verhogen. En is dat niet het proberen waard?

Bovendien is het resultaat van geluk dus meetbaar. Ziekteverzuim en productiviteit zijn immers uit te drukken in cijfers. Meer weten over wat gelukkige medewerkers voor uw organisatie kunnen betekenen?


Download dan ons gratis whitepaper!

Whitepaper Waarom gelukt werkt ziekteverzuim terugdringen

Download whitepaper